Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

liveindarkness
Po raz kolejny, po raz kolejny zapadam się w sobie...
— ...
Reposted bysmutnazuparoyalityxxMartwa13missadventureblacksadcatarcenpasteloweAnneBonnyBloodEvemessinheadZeuko
0297 0f76

serious:

who were you?

5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaeazyi eazyi
liveindarkness
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viaeazyi eazyi
liveindarkness
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaeazyi eazyi
liveindarkness
Nie śpię bo trzymam kredens, jebany kurwa kredens pełen naskórków moich wczorajszych uniesień.
Ja pierdolę .... znowu nie śpię.
Krzyczę w środku, nikt nie słyszy.
[...] i tak w kółko
— Piotr Tokarz
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty

July 13 2018

liveindarkness
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
liveindarkness
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viaeazyi eazyi
liveindarkness
liveindarkness
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viacorvax corvax
liveindarkness
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
liveindarkness
Bardzo trudno się płynie, kiedy masz wrażenie, że jakaś kotwica trzyma Cię w miejscu.
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

June 27 2018

liveindarkness
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viapolana polana
liveindarkness
5259 f954
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
liveindarkness

Cały dowcip w stosunkach z ludźmi polega na tym, żeby umieć ich słuchać. To przeważnie wystarczy.

— Dariusz Zaborek — Czesałam ciepłe króliki
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
liveindarkness

Kłamstwa nie chodzą w pojedynkę.
Kłamstwa chodzą stadami.
Stadami uporządkowanymi.
Kłamstwa układają się w system.

— Piotr Wierzbicki – Struktura kłamstwa
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
liveindarkness
7285 b36e 500
liveindarkness
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viaquotes quotes

June 23 2018

liveindarkness
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— J.L. Wiśniewski
liveindarkness
1599 b3d9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl