Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

liveindarkness
9716 ff70 500
Reposted fromNekoii Nekoii viahormeza hormeza

June 24 2019

liveindarkness
1276 713e
Reposted fromEtnigos Etnigos viabangbangimdead bangbangimdead
liveindarkness
Widzisz.. gdyby ktoś nie zaczął, kiedyś tak odlegle, czym bylibyśmy dzisiaj, co byśmy mieli ? Czy było by tak jak jest ? Ktoś kiedyś zaczął.. czy się bał ? pewnie tak, czy miał obawy ? każdy je ma, ale znalazł coś co przezwyciężyło jego ale, nadzieje. To małe światełko, które błyska w odmętach cieni. Zacznij. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

June 23 2019

9827 eaad 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaeazyi eazyi
liveindarkness
pomiędzy mną a mną jest przepaść lepiej nie patrz w nią bo to co kryje się co żyje na dnie mnie dopadnie cię i zje uciekaj
— Piotr Bukartyk
liveindarkness
liveindarkness
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
liveindarkness
Depresja to nowy rodzaj raka, tylko że przeżera najpierw umysł, a potem ciało - prof. Janusz Heitzman
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo

June 21 2019

liveindarkness
Z czasem tak ci wszystko brzydnie, obojętnieje i traci na znaczeniu, że samobójstwo przestaje wymagać absolutnie żadnej odwagi. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
liveindarkness
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaMaryiczary Maryiczary

June 20 2019

liveindarkness
3939 afce
Reposted fromrol rol viamisza misza

June 18 2019

9647 297a

The Kiss of Death in Barcelona’s Poblenou Cemetery 

Reposted fromLittleJack LittleJack viaboredtodeath boredtodeath
liveindarkness
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viaboredtodeath boredtodeath
5429 a9b1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaboredtodeath boredtodeath
liveindarkness
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział. - Może i tak. - Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem. - Jak? - Kiedy zaczynam wpadać w przygnębienie, staram się o niczym nie myśleć, zabieram się do sprzątania. Nawet jeśli jest druga czy trzecia nad ranem, zmywam wszystkie naczynia, szoruję kuchenkę, myję podłogę, wybielam ścierki, porządkuję szuflady w biurku, prasuję wszystkie koszule wyjęte z szafy - powiedział, mieszając palcem lód w szklance. - Jak już jestem wykończony, to wypijam jednego i zasypiam. To wszystko. Kiedy rano wstaję i wkładam skarpetki, już prawie nic nie pamiętam. Zapominam nawet, o czym myślałem.
— Haruki Murakami, "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta"
Reposted fromotella otella viaboredtodeath boredtodeath
liveindarkness
8965 7e73 500
Reposted frommessinhead messinhead viaboredtodeath boredtodeath
liveindarkness
liveindarkness
liveindarkness

— Ida (2013) dir. by Paweł Pawlikowski
Reposted fromconchiglia conchiglia viacieniolubek cieniolubek

June 16 2019

liveindarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl