Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

liveindarkness
3434 5837
Reposted fromumorusana umorusana viahormeza hormeza
liveindarkness
7542 6703 500
wieje prawdą
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty

March 27 2019

liveindarkness
4571 5895 500
Reposted fromsosna sosna viasalzprinz salzprinz
liveindarkness
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasalzprinz salzprinz
4618 666e
Reposted fromsabrielhasablog sabrielhasablog viamunk munk
liveindarkness
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viamunk munk
liveindarkness
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viahormeza hormeza
liveindarkness
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viahormeza hormeza

March 25 2019

liveindarkness
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

March 24 2019

liveindarkness
Reposted fromoski oski viamunk munk
liveindarkness
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
liveindarkness
Zawsze dajemy sobie czas. Aż któregoś dnia już go nam nie starcza.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
liveindarkness
1422 7843
Reposted fromoll oll viasofaggot sofaggot
liveindarkness
“Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa".
— Franz Kafka
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar vialgbt lgbt
liveindarkness
6872 f44e
J. A.
liveindarkness
0584 dd7c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
liveindarkness
My wrażliwcy chcielibyśmy zawsze widzieć piękno w innych ludziach, ale nie każdy człowiek jest dobry, nawet jeśli to nie jego wina. Niektórzy ludzie są po prostu chorzy i nawet po wyczerpaniu wszystkich szans będą wciąż nas ranić, bo siedzi w nich coś, czego nie da się wyleczyć. To nie nasze zadanie, żeby naprawiać kogoś, kto nie jest zdolny do niczego prócz zniszczenia.
— Francesca Palumbo
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 12 2019

liveindarkness
6154 c750 500

March 05 2019

liveindarkness
8229 bb8e 500
Reposted fromnfading nfading viahormeza hormeza

February 27 2019

liveindarkness
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl