Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

liveindarkness
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
liveindarkness
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viautilized utilized
liveindarkness
5749 b85f
Reposted fromkrukowate krukowate viahormeza hormeza
liveindarkness

October 15 2017

liveindarkness

October 12 2017

liveindarkness
5125 7120 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisza misza
liveindarkness
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viamisza misza
9932 ce23 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamisza misza
liveindarkness
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viamisza misza
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamisza misza
liveindarkness
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viamisza misza
liveindarkness
2418 4256
Reposted fromkarahippie karahippie viamisza misza
liveindarkness

October 11 2017

liveindarkness
6537 6a45
Reposted fromsavatage savatage viaMaryiczary Maryiczary

October 10 2017

liveindarkness
Dlaczego nie umiem żyć wśród innych.
Tak bardzo bym chciał...
Reposted byjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

October 09 2017

liveindarkness
Boisz się odezwać i boisz się być sobą,
napisali Ci w gazecie, że myślenie jest chorobą
— Luxtorpeda
Reposted frominpassing inpassing viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

October 07 2017

liveindarkness
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
liveindarkness
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"

October 05 2017

liveindarkness

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl