Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

liveindarkness
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą noc.
— Na południe od granicy, na zachód od słońca, Haruki Murakami
Reposted frompatronus patronus viahormeza hormeza
liveindarkness
silent waters
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
liveindarkness
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeazyi eazyi

September 16 2018

liveindarkness
liveindarkness
3365 01c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
liveindarkness
Daj mi tylko jedną noc, zapomnij o swoich przejściach
Skarbie, ze mną chodź, wiem, że masz już dosyć piekła
— Deems x Bedoes x PlanBe - Eldorado
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viapl pl

September 12 2018

liveindarkness
Reposted frommrrru mrrru viaeazyi eazyi
liveindarkness
9048 516c 500
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce viapl pl
liveindarkness
0368 eec6 500
Reposted fromseaweed seaweed viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
liveindarkness
na skórze
czuły   nóż 
mężczyzna  nie mówi 
o miłości 
sama  robisz sobie 
cięcie
od gardła  do ud
— Genowefa Jakubowska - Fijałkowska
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
liveindarkness
What’s wrong with feeling nostalgic?
It’s the only distraction for those who’ve no faith in the future
— Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza
Reposted fromiblameyou iblameyou viacytaty cytaty
liveindarkness
1238 bb43 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
liveindarkness
Mam już dość, mam dość wiecznych porażek, rozczarowań, pretensji, udawania że wszystko jest w porządku.  
— NoOne
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
liveindarkness
Szukam czegoś, co mi się w tobie spodoba, lecz czasami nie warto szukać na siłę.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
liveindarkness
9137 9f25
Reposted frommakle makle viacorvax corvax

July 23 2018

liveindarkness
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
liveindarkness
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
liveindarkness
Bardzo trudno się płynie, kiedy masz wrażenie, że jakaś kotwica trzyma Cię w miejscu.
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
liveindarkness
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasmutnazupa smutnazupa

July 22 2018

liveindarkness
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl