Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

liveindarkness
3455 e65d
liveindarkness
Gdybym był krzakiem świeżych, najczerwieńszych róż,
(A umieją one świeże być! Czerwone!)
Ty - oczy tylko (tak jak umiesz) zmruż,
A na ten rozkaz twój - spłonę. 

I choćby szary, martwy, stał się ze mnie proch,
I beznadziejna gruda z mogilnego dołu,
Ty - znowu przyćmij tym zmrużeniem wzrok,
A róże trysną z popiołu.

— Julian, wszyscy wiecie jaki
Reposted fromgracey gracey viacarmenluna carmenluna
liveindarkness
3964 2f04 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

January 18 2020

liveindarkness
7914 e5cb 500
Nick Alm
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
liveindarkness
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viaeazyi eazyi
liveindarkness
6908 c141 500
Reposted bylgbthrafnEtienwishyouwerehereladdersonglaparisienneBnWkateistruetobecontinueddivirhubarbrrkomplikacjaLegendaryyemotional-iceberginspirationsInComaapatycznasuseo

January 16 2020

liveindarkness
2955 1b6c
Reposted fromrurky rurky viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze

January 14 2020

3056 6962 500
liveindarkness
liveindarkness
2480 b54f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 11 2020

liveindarkness
5884 32d5
Reposted fromPoranny Poranny viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
liveindarkness
7918 0ea7 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja

January 10 2020

liveindarkness
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazur887 zur887
liveindarkness
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viazur887 zur887
liveindarkness
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMerlinka Merlinka
1649 4501 500

quarkmaster:

Guardian of Chaos by Fesbra

Reposted fromoolong oolong viatwinkchesters twinkchesters

January 07 2020

liveindarkness
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahormeza hormeza
liveindarkness
2594 d115 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
liveindarkness

January 05 2020

liveindarkness
9516 0e4a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl