Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2020

liveindarkness
5689 78c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
liveindarkness
3059 efca 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL via92feliks 92feliks

June 28 2020

liveindarkness
7625 8f8b 500
Reposted fromklaude klaude viahormeza hormeza
liveindarkness

June 25 2020

liveindarkness
5492 2b23
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeazyi eazyi
liveindarkness
4296 6478 500
Reposted fromverronique verronique viaeazyi eazyi
liveindarkness
4136 74b8
Reposted fromTamahl Tamahl vianowaktualny nowaktualny

June 24 2020

liveindarkness
5997 cc7c 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
liveindarkness
4717 248a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

June 20 2020

liveindarkness
5018 96c3 500
Reposted fromBabson Babson vianowaktualny nowaktualny
liveindarkness

June 15 2020

liveindarkness
4960 05f6 500
Vilhelm Hammershøi
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
liveindarkness
5359 e9dc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
liveindarkness
5338 864b 500
Reposted froms3 s3 viapl pl
liveindarkness
2763 773d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeazyi eazyi
liveindarkness
0593 685d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeazyi eazyi
liveindarkness
logikę czasem trzeba  odstawić na bok, bo zdarzają się w życiu rzeczy ,których czasem nie dało by się logicznie wytłumaczyć 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vianowaktualny nowaktualny
liveindarkness
5933 dc22 500
Reposted frommangoe mangoe vianowaktualny nowaktualny
liveindarkness
4694 1680 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
liveindarkness

"Patrzę z daleka. Z wysoka. Niebo coraz ciemniejsze. Gaśnie węglowe światło twoich włosów. Jestem sam. Odzyskuję ból."

~ Jerzy Pilch - "Moje pierwsze samobójstwo i dziewięć innych opowieści"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...